Arbitroscope Trombinoscope

Trombinoscope saison 2018-2019

Voici ci-dessous l’arbitroscope par catégories de la Saison 2018-2019 R1 : [gallery size="medium" link="none" ids="22136,22163,20700,22138,20701,20702,20703,20716,22140,20705,20706,20707,22141,20717,20718,20715,20708,20709,22144,20710,20712,20719,22210,20713,20720"] R2 : [gallery size="medium" link="none" ids="20726,20727,20728,20729,20730,20731,20732,20733,22397,20734,20735,20736,20737,20738,20739,20740,20741,20742,20743,20744,20745,20746,20747,20748,20749,20723,20750,20751,20752,20753,20755,20754,20756,20757,20758,20759,20760,20761,22166,20762,20724,20763,22134,20764,20765"] R3 : [gallery link="none" size="medium" ids="22212,22177,20795,20821,20796,22265,20822,20797,20794,20798,20799,22368,20823,20800,22178,22180,22181,20824,20801,22213,20825,22182,20772,22185,22184,20802,22201,20773,20803,20804,20805,20774,20776,22214,22698,22193,22188,22186,22194,22189,22190,22191,20806,20777,22195,20807,20778,20779,22196,20808,22198,20780,22199,22203,20781,20809,22204,22202,20810,20782,20811,20812,20783,20813,20814,20784,22200,20785,20786,20787,20815,20788,20790,20816,20791,22150,20792,22215,22149,20817,20818,20793,20819,20820"] Candidats R3 :...

Arbitroscope Trombinoscope

Trombinoscope saison 2017-2018

Voici ci-dessous l’arbitroscope par catégories de la Saison 2017-2018 R1 : [gallery size="medium" link="none" ids="8337,8338,8345,8340,11735,8341,8342,8343,8344,8339,8346,11736,8347,11737,8348,8349,8350,8351,8352,11738,8359,8353,8355,8356,11739,8357,8358,11740"] R2 : [gallery link="none" size="medium" ids="11815,12021,11816,11817,11818,12022,11819,11820,11821,12023,12024,12025,12026,12028,11822,11823,12029,11824,12030,12031,11825,12032,11826,12033,11827,12034,12035,13919,12038,11828,11829,11830,12039,12381,11831,12041,12042,12043,12044,12045,11832,11833,12046,11834,11835"]   R3 : [gallery size="medium" link="none" ids="12092,12094,12095,12096,12097,12098,12099,13862,12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107,12379,12108,11744,12110,12111,11745,12113,12114,12115,12116,12383,12117,12119,12120,12121,12122,12123,12124,12125,12126,12127,12128,12129,12130,12131,12132,12133,12134,12135,12136,12137,12138,12139,12140,12091,12141,12142,12143,12144,12145,12146,12147,12148,12149,12150,12151,12152,12153,12154,12155,12156,12157,11754,12000,12001"] AAR1 :...